Επιμόρφωση προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από το Ε.Κ.Κ.Α.

Επιμόρφωση προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. από το Ε.Κ.Κ.Α.

εκκα1

Στελέχη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετείχαν σε δια ζώσης επιμόρφωση του προσωπικού του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ε.Κ.Κ.Α με την ΕΛ.ΑΣ., οι ψυχολόγοι της Δ/νσης Ε.Κ.Κ.Α. Θεσσαλονίκης, του τμήματος Ξενώνα & ΚΚΣ Φοίνικα, κα Παπαδοπούλου Ελένη και κ. Καρανίκος Αθανάσιος, παρουσίασαν εισήγηση η οποία επικεντρώθηκε στους παρακάτω άξονες:
 Πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΚΑ - Παρεχόμενες Υπηρεσίες,
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας,
 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη δραστών ενδοοικογενειακής βίας στα πλαίσια της ποινικής διαμεσολάβησης,
 Συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, ευελπιστούμε στην περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο Φορέων.

 

εσπα μακεδονια

                                                                            Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
                                                                                                                    (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)


Εκτύπωση   Email