Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με θέμα την αναδοχή, στις οποίες συμμετείχε το Ε.Κ.Κ.Α

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με θέμα την αναδοχή, στις οποίες συμμετείχε το Ε.Κ.Κ.Α

Την Παρασκευή 23/09/2022 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας (ΚΚΠΠ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με πρωτοβουλία της Προέδρου του κας Αναστασίας Τζαμπαζλή, και την συνδρομή των κοινωνικών λειτουργών του φορέα, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουν τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη των ζητημάτων παιδικής, οργάνωσαν:

Ημερίδα με θέμα «Αναδοχή: Η ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή ενός παιδιού», στις 22/09/2022, στην Καβάλα, στην αίθουσα Μεγάλης Λέσχης, στην οποία συμμετείχαν οι πλήθος κοινωνικών επιστημόνων από τους φορείς της περιοχής, πολίτες, κλπ και την οποία στήριξαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι τοπικών και εκκλησιαστικών αρχών, βουλευτές, κλπ.
συνάντηση εργασίας με τα στελέχη φορέων που σχετίζονται με ζητήματα παιδικής προστασίας, με θέμα τις διαδικασίες της άμεσης, επείγουσας αναδοχής, στις 23/09/2022, στην Καβάλα, στο χώρο του ΚΚΠ, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 20 κοινωνικοί επιστήμονες, εργαζόμενοι σε: ΚΚΠ, κοινωνικές δομές του Δήμου, του νοσοκομείου, της εισαγγελίας, κλπ.

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του ΚΚΠ, συμμετείχε στις εκδηλώσεις με τη κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών ΕΚΚΑ, η οποία παρουσίασε στην ημερίδα, εισήγηση με τίτλο «Αποϊδρυματοποίηση - το δικαίωμα των παιδιών στην οικογενειακή ζωή. Απολογισμός και επιτεύγματα της τριετούς εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου της αναδοχής», και επίσης συμμετείχε στην συνάντηση εργασίας για τα ζητήματα της άμεσης αναδοχής.

2
**Η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου, στην εισήγησή της.

Ειδικότερα, η κα Μάνθου, στην εισήγησή της, συγχαίροντας την Πρόεδρο του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κα Τζαμπαζλή καθώς και την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, κα Δεμιρτζή για την οργάνωση της ημερίδας, τόνισε αρχικά την σημασία της πραγματοποίησης τέτοιων εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο, καθώς δίνουν την ευκαιρία ευαισθητοποίησης της τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών, γόνιμου διαλόγου, ενίσχυσης των τοπικών συνεργασιών και δικτύων, και συνακόλουθα πληρέστερης παρέμβασης στα ζητήματα παιδικής προστασίας.
Επιπλέον η κα Μάνθου, στην εισήγησή της, επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018 στην υλοποίηση των αναδοχών και τεκνοθεσιών στην χώρα μας, στις νέες διαδικασίες, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr, το οποίο ουσιαστικά εγκαθιδρύει διαφανείς διαδικασίες, διευκολύνει τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και δίνει την ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Αναφέρθηκε σε ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρει στην συνολική ανάπτυξη των παιδιών η ιδρυματική και δη η μακρόχρονη ιδρυματική διαβίωση, καθώς και στον αντίποδα, στις ευεργετικές συνέπειες που έχει η έγκαιρη παρέμβαση και τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένειες. Παρουσίασε συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα ως προς την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στην χώρα μας και τον αριθμό των παιδιών που πλέον έχουν εγκαταλείψει το ίδρυμα και ζούνε σε οικογένειες, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες, τα εμπόδια και ενίοτε τα προσκόμματα που κάποιοι φορείς επιχειρούν να δημιουργήσουν.
Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, κλπ. Τέλος, σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα για την αναδοχή, τονίζοντας την σημασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους αναδόχους γονείς στην ανάληψη φροντίδας μεγαλύτερων ηλικιακά παιδιών, παιδιών διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, παιδιών με αναπηρίες, κλπ, με τα οποία βεβαίως και μπορεί να αναπτυχθεί ισχυρός συναισθηματισμός δεσμός, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να αποκαταστήσουν πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, μέσω αυτής τη θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτύξουν με τους αναδόχους.

Σημειώνεται ότι στην ημερίδα απέστειλε γραπτό χαιρετισμό η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Μιχαηλίδου, η οποία συνοπτικά παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για να την παιδική προστασία. Προβλήθηκε επίσης και το βίντεο του ΥΠΕΚΥΠ, με στόχο την επαύξηση της ευαισθητοποίησης για την αναδοχή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις:
• η κα Δεμιρτζή, Κοινωνική Λειτουργός MSW – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π.Π.Π. Καβάλας του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ., η οποία παρουσίασε την εμπειρία του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας στην υλοποίηση αναδοχών
• η κα Χατζηχρήστου, Κοινωνική Λειτουργός MSc, ΚΚΠΠ Κεντρ. Μακεδονίας, η οποία ανέπτυξε την σημασία της διατήρησης της επικοινωνίας του αναδεχόμενου παιδιού με την βιολογική οικογένεια του
• η κα Κατερινάκη, Ψυχολόγος του Π.Π.Π. Καβάλας, η οποία συζητώντας με δύο ανάδοχες οικογένειες, ανέπτυξαν ζητήματα για τα κίνητρα της αναδοχής, τις προσδοκίες, τις δυσκολίες, τα συναισθήματα, κλπ, μέσα από το πρίσμα των βιωμένων εμπειριών των αναδόχων.
3
** Η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, κα Τζαμπαζλή η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου και την Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, κα Δεμιρτζή

Στην συνάντηση εργασίας με τα στελέχη φορέων στις 23/09/2022, αναλύθηκαν ζητήματα ως προς τις διαδικασίες προσέλκυσης και αξιολόγησης υποψηφίων αναδόχων, τις διαδικασίες υλοποίησης των αναδοχών, και ειδικότερα τις διαδικασίες της άμεσης, επείγουσας αναδοχής, τους τρόπους συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων τοπικών υπηρεσιών, τον σχηματισμό τοπικού δικτύου κοινωνικών φορέων, κλπ

4

** Η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, κα Τζαμπαζλή , η Πρόεδρος του ΚΚΠΠ Ηπείρου κα Τσολάκη, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ κα Μάνθου και τα στελέχη των κοινωνικών φορέων, μετά το τέλος της συνάντησης εργασίας


Εκτύπωση   Email