Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσαν τα  Παιδικά Χωριά SOS με θέμα: «Η μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας πιο αναγκαία από ποτέ»

Συμμετοχή του ΕΚΚΑ σε διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσαν τα Παιδικά Χωριά SOS με θέμα: «Η μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας πιο αναγκαία από ποτέ»

Τα Παιδικά Χωριά SOS, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οργάνωσαν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Η μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας πιο αναγκαία από ποτέ», τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει για άλλη μια φορά, το πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της παιδικής προστασίας και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις, με γνώμονα την εμπειρία στην Ελλάδα και τις πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες, ώστε να προσδιοριστούν οι απαραίτητες αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, η ημερίδα εστίασε στην πρόληψη, την αποϊδρυματοποίηση, την αναδοχή, αλλά και τη βιολογική οικογένεια.


Συγκεκριμένα, για το ζήτημα της αποϊδρυματοποίησης επισημάνθηκε η σημασία της διευρυμένης ολιστικής μεταρρύθμισης της παιδικής προστασίας. Παράλληλα, όσον αφορά την αναδοχή και τη βιολογική οικογένεια δόθηκε έμφαση στην ανάγκη για επαγγελματική αναδοχή, καθώς και στον κομβικό ρόλο της Βιολογικής Οικογένειας, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο επανένωσης του παιδιού με την οικογένειά του.
Εκ των σημαντικότερων σημείων της ημερίδας, ήταν η παρουσίαση για πρώτη φορά δημοσίως, της έρευνας η έρευνα που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με τίτλο «Τα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα:Προκλήσεις και Προοπτικές», σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Η έρευνα περιλαμβάνει μια πλήρη καταγραφή της σημερινής κατάστασης στα ιδρύματα, κάτι που την καθιστά μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα. Σκοπός της ήταν η αποτύπωση των ποσοτικών και των ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, το περιβάλλον, τις συνεργασίες και τις ανάγκες των ιδρυμάτων, τις θεσμικές δυνατότητες και προοπτικές προς την κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης και της αποκατάστασης κάθε παιδιού σε οικογενειακό πλαίσιο.

Το ΕΚΚΑ, ανταποκρινόμενο και φέτος στην πρόσκληση των Παιδικών Χωριών SOS, συμμετείχε στην ημερίδα με την κα Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργό ΜSW– Ψυχολόγο & Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αναδοχών-Υιοθεσιών του Φορέα, η οποία στις τοποθετήσεις επικεντρώθηκε στις αλλαγές που επέφερε ο ν.4538/2018, στην λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.anynet.gr, στην αύξηση σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50% των αναδοχών που υλοποιούνται πλέον κατ΄ έτος στην χώρα, καθώς με το νέο σύστημα, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε παιδί, που βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιδρυματική δομή, να συνδεθεί με υποψήφιους γονείς και να ενταχθεί σε μια οικογένεια. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις αντίστασης των Δομών να συνδράμουν στην οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων (πχ καθυστερήσεις στην υποβολή ΑΣΟΑ ή υποβολή λανθασμένων ΑΣΟΑ, καθυστερήσεις και προσκόμματα στην μη επεξεργασία και εξέλιξη των προτάσεων σύνδεσης, κλπ). Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία των τελεσίδικων αποφάσεων τεκνοθεσιών για το έτος 2021, βάση των οποίων διαπιστώνεται ότι οι κρατικές δομές αποκατέστησαν μέσω της τεκνοθεσίας τριπλάσιο αριθμό παιδιών, σε αντίθεση με τις ΝΠΙΔ Δομές, παρότι οι δεύτερες είναι υπερπληθέστερες. Σημείωσε ότι κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται ανά δομή και ανά εγγραφή ανηλίκου, (ήδη σε πάνω από 15 δομές) από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου σε συνεργασία με το ΕΚΚΑ, διαπιστώθηκε αλλαγή των ΑΣΟΑ σε ποσοστό περίπου 60% -70% και αύξηση του αριθμού των προτάσεων σύνδεσης. Επιπρόσθετα, η εκπρόσωπος του ΕΚΚΑ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα περαιτέρω συντονισμού, διαμόρφωσης πρωτοκόλλων, διαρκούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών, στελέχωσης, οργάνωσης περισσότερων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, ειδικότερα για την αναδοχή, αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος (αλγορίθμου συνδέσεων και δυνατοτήτων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων) κλπ.

Δείτε εδώ:

- το πρόγραμμα της ημερίδας.
- την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών


Εκτύπωση   Email