ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ (ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ-ΒΡΑΔΙΝΟ) ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑ  pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ   pdf

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ   pdf

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  pdf

 


Εκτύπωση   Email