ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/10/2018 ΩΡΑ 13:00

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

έντυπο οικονομικής προσφοράς


Εκτύπωση   Email