ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»


Εκτύπωση   Email