Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ Άρτεμις Αναγνώστου –Δεδούλη | Πρόεδρος

proedrosΔρ. Άρτεμις Αναγνώστου –Δεδούλη

Επίτιμος Γενική Διευθύντρια Υπουργείου  Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διδάκτωρ Νομικής στο Δημόσιο Δίκαιο με ειδικότητα στο Ασφαλιστικό και δύο μεταπτυχιακά στο εργατικό και ασφαλιστικό Δίκαιο της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με 42ετή διοικητική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της υπαλληλικής Ιεραρχίας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τα οποία 17 χρόνια στη θέση Γενικού Διευθυντού (14,5 στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης και 2,5 στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας). Με πλούσια συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, αποστολές στο εξωτερικό και ενεργή συμμετοχή σε όλες τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις (πλήν της τελευταίας- επιτροπή Κατρούγκαλου). Με εξειδίκευση στο χώρο  της επαγγελματικής ασφάλισης και ικανή επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα, όπως προκύπτει για όλα τα ανωτέρω από το αναλυτικό επισυναπτόμενο βιογραφικό. Έχει εκδώσει 2 βιβλία και δημοσιεύσει σειρά άρθρων και μελετών σε έγκυρα νομικά  και άλλα περιοδικά. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία στο επαγγελματικό της χώρο  και διδάσκει στην Νομική σχολή  ως επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα φύλλου και ισότητας.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, σε πληθώρα  επιτροπών και  ομάδες εργασίας για θέματα κοινωνικής πολιτικής, σε επιστημονικά συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού με ομιλίες, διαλέξεις, σε επιστημονικά forum και  επιστημονικές ημερίδες. Έχει πλούσια διοικητική εμπειρία από την συμμετοχή της σε Διοικητικά Συμβούλια Ασφαλιστικών Οργανισμών  και Τ.Δ.Ε. καθώς και πλούσιο  διοικητικό και νομοθετικό έργο.

Μέλος της ομάδας για τη σύνταξη του προγράμματος για το Ασφαλιστικό της Ν.Δ., Πρόεδρος της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων www.epkodi.gr, επιμέλεια και σύνταξη του Ιστορικού αρχείου των ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων από την πρώτη αναλογιστική μελέτη για το ασφαλιστικό το 1931(του καθηγητού Emil Schoenbaum).

Η Δρ. Α. Αναγνώστου –Δεδούλη διορίστηκε ως Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.Α. με την έκδοση του ΦΕΚ 498/7-7-2020.

 

Alexander Kentikelenis | Vice President

kentikelensisAlexander Kentikelenis is associate professor of sociology and political economy at Bocconi University. Prior to this, he held research posts at Oxford, Cambridge and Harvard, and he received his PhD at the University of Cambridge. Kentikelenis has published extensively on issues related to poverty, inequality and social protection in leading international journals. 

Further information and contact details are available on the website: www.kentikelenis.net

Alexander Kentikelenis was appointed as Vice President of the Board of EKKA with the issuance of Government Gazette 898/29-10-2020.

Τακτικά Μέλη

Παυλίνα Σπανδώνη | Τακτικό Μέλος

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Marceline-Anna Christopoulou

xristopoulouMarceline-Anna Christopoulou is a graduate of the Pedagogical Department of Special Education of the University in Thessaly (graduation year 2003). Since January 2010,she has been working as a Special Educator in the Child Psychiatric Department in Penteli Children Hospital, in the outpatient clinics in the diagnostic part of autism and learning difficulties. She has been in the inpatient treatment of children with psychiatric problems, in cases of interconnection with the clinics of the hospital, as well as in the part of rehabilitation in children who need a specialized program of special education. She has a long experience in the education of people with disabilities, as she has worked in special education schools from September 2003 till January 2010. (Special Kindergarten for children with autism and mental retardation, in Primary School in A and B Class Parallel Support to a child with autism, Kindergarten Integration Department and Special Primary School.)
She has taken part in conferences related to the field of Special Education and People with Disabilities as a speaker and also as a participant, in Child Psychiatric conferences with poster presentations, in a seminar on Child Psychology. Shee has been certified in the administration of the Athens test (diagnosis of learning difficulties), in the A-test (school readiness test), as well as in the DADA-test (reading skills assessment test).
She is the author of the books entitled "Melina is trained" and "Melina is trained 2". These are guide books that contain structured teaching activities, according to the TEACCH program for children mainly with autism of preschool and school age.

She is married and she is the mother of three children . In addition she has been approved foster mother since 2010.
Marceline-Anna Christopoulou was appointed as a full member of the Board of Directors of EKKA. with the issuance of Government Gazette 898 / 29-10-2020.

 

Γεώργιος Στρατάκης | Τακτικό Μέλος

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ioannis Lymvaios

limveos

Ioannis Lymvaios conducted graduate studies within the fields of Finance and Tourism Business Administration both in Greece and Spain, and, currently, he works at the Hellenic Development Bank S.A (HDB S.A.). 

Ioannis is married, he has two sons and he speaks Greek, English, Spanish and Catalan.

Since 2008 he is elected a member of the General Council of National Confederation of Disabled People of Greece (NCDP) and a member of Panhellenic Federation of Associations of Parents and Guardians of Persons with Disabilities (POSGAMEA)
Since March 2019, he has been elected as the Organizational Secretary of the Panhellenic Federation of Associations of Parents and Guardians of Persons with Disabilities (POSGAmeA) and since October 2021, as the Organizational Secretary of the NCDP. 
Additionally, Ioannis is an alternate member both at the Hellenic National Commission for Human Rights (since 2017) and the Economic and Social Council of Greece (since 2015) as well as he participates as a full member in the Management Board of the National Center for Social Solidarity (since 2016) and of the National Council for Fostering and Adoption (since 2004). Also, he is a full member in the Management Board of the Organization of Welfare Benefits and Social Solidarity (since 2018) and a full member of the National Organization for the Provision of Health Services (since 2021).
Ioannis has been an active member at first-level associations of parents and guardians of persons with disabilities, while from 2009 to 2011 he has been elected as the General Secretary and from 2011 to 2019 as the President of POSGAmeA. Also, during the period 2012 to 2017, he was a member at the Management Committee of the Social Welfare Center of Attica Region. 
In the past, he worked as: employee at the private sector; laboratory associate and hour-paid teacher at Piraeus University of Applied Science (Departments of: Business Administration, Accounting and Technical Application); trainer in vocational training programs subsidized by LAEK; and internal auditor and member at the Hellenic Institute of Internal Auditors of the Hellenic Fund for Entrepreneurship and Development. 
He is a certified educator of the National Center for Public Administration and Local Government, as well as a certified adult educator of LAEK.
Lastly, since 2001 Ioannis participates as a full member in several committees and working groups at the Ministries of Development, Health, Labor, Education.
He has published articles on entrepreneurship and people with disabilities and has given numerous lectures on the rights of people with disabilities.
George Karountzos

kentikelensis

GEORGE KAROUNTZOS
Employee representative on the Board of EKKA.
He has been elected since 2016 as a regular member of the Board of EKKA, representing the employees of the organization.
He has 25 years of experience in social care institutions and EKKA since 2003 as a Social Worker and was recently transferred to the Sociology sector. He has been Head of Department for 16 consecutive years.
He is a graduate of the Department of Social Policy and Social Anthropology of Panteion University of Athens.
Also a graduate of the Department of Social Work of the SEYP school of the TEI of Athens.
Holder of the Postgraduate degree of the National School of Public Health, specializing in the Management of Health Units and majoring in the management of Social Care Units.
G. Karountzos was appointed as a full member of the Board of EKKA with the issuance of Government Gazette 1119 / 31-12-2019.

 

Αναπληρωματικά μέλη

Ιωάννης Σουλιώτης | Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του κ. Α. Κεντικελένη

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

  • Θεοδώρα Παπαδημητρίου

 Αναπληρωματικό μέλος της κας Μ.Α. Χριστοπούλου

  • Δεν υπάρχει Αναπληρωματικό Μέλος της κ. Π. Σπανδώνη
  • Βασιλική Κοντού

 Αναπληρωματικό μέλος του κ. Γ. Στρατάκη

  • Βασιλική Λάσπη

 Αναπληρωματικό μέλος του κ. Ι. Λυμβαίου

  • Χρήστος Σεμερτζής

Αναπληρωματικό μέλος  του κ. Γ. Καρούντζου