Συνάντηση της ΟΝΝΕΔ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συνάντηση της ΟΝΝΕΔ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΚΑ, σήμερα Πέμπτη 29/09/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, κ. Ορφέα Γεωργίου και των εκπροσώπων του Εκτελεστικού Γραφείου της Οργάνωσης με την Προέδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δρ. Α. Αναγνώστου - Δεδούλη και το στελεχιακό δυναμικό του Ε.Κ.Κ.Α.
Η Πρόεδρος και τα στελέχη ενημέρωσαν τα μέλη της ΟΝΝΕΔ για το έργο, τις αρμοδιότητες και τα προβλήματα του Ε.Κ.Κ.Α. και ειδικότερα για τα θέματα: του τομέα της Παιδικής Προστασίας (child guarantee, αναδοχή και υιοθεσία), της πιστοποίησης φορέων κοινωνικής φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Αναφορών για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, της καταγραφής αναφορών κακοποίησης παιδιών και των υπηρεσιών κοινωνικής παρέμβασης (ψυχοκοινωνική υποστήριξη μέσω των τηλεφωνικών γραμμών “197” και “1107” και των Συμβουλευτικών Κέντρων, φιλοξενία αστέγων και κακοποιημένων γυναικών σε Ξενώνες, άμεση παρέμβαση στην κρίση σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών κ.α.).

Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση για το σύνολο των θεμάτων του Οργανισμού και των αναγκών του. Στα πλαίσια, επίσης, της γνωστοποίησης του έργου του Ε.Κ.Κ.Α., κυρίως σε θέματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, θυμάτων βίας, παιδιών σε κίνδυνο και των τηλεφωνικών γραμμών άμεσης κοινωνικής βοήθειας “197” και “1107”, προτάθηκε η δυνατότητα δημοσιοποίησης στο ευρύ κοινό του προσφερόμενου κοινωνικού έργου του Ε.Κ.Κ.Α., ώστε να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

22

 25


Εκτύπωση   Email