ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2022

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για εργασίες – επισκευές στις κουζίνες των δωματίων καθώς και προμήθεια και τοποθέτηση υλικών , εργασιών και επισκευών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό και στα διαμερίσματα Ι 9 και Ι 10 στον Ξενώνα Ιλίου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_-7_ΑΔΑΜ_-ΑΔΑ_-ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_7-22_-_ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΨΗΦΙΑΚΗ.pdf

 

 

Ασπασία Καρφάκη

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τμήμα Προμηθειών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Β. Σοφίας 135 11521 Αθήνα

Τηλ. 2132039742

Website: www.ekka.org.gr

Email. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 6/2022

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:«Υπηρεσίες ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ε.Κ.Κ.Α. για την παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) «Εγγύηση για το Παιδί» και τον υπολογισμό των σχετικών δεικτών και λοιπών αναφορών»

CPV 72212420-9.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  25/01/2023 και ώρα 11:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ_2.pdf

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ασπασία Καρφάκη

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039722

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Για την προμήθεια υπηρεσιών μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Μελέτη απαιτήσεων πληροφορικού συστήματος» της Πράξης «Βελτίωση της ικανότητας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στη διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας της Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5150049 η οποία χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021

 

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_ΜΕΛΕΤΗ_8000.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

Πρόσκληση κατάθεσης υποβολής προσφοράς

Για τη μετάφραση του πρακτικού οδηγού για επαγγελματίες πρώτης γραμμής,στην αγγλική
γλώσσα ( 1χ100 σελ) 
CPV 79530000-8.

 

6ΚΛΓ469Η2Α-ΘΡ5_ΑΔΑ_μτφ.οδηγού.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 05/2022

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 02/12/2022 ΩΡΑ 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 12:00

 

ΑΔΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_05_22_ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ_ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ_ΚΕΝΤΗΜΕΝΩΝ_ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ.pdf

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ασπασία Καρφάκη

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039742

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/22 για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21 (ΦΕΚ 5519Β/29-11/21) για την πυροπροστασία και την έκδοση πιστοποιητικού όπου απαιτείται, για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171391

 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/09/2022 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/09/2022 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/09/2022 ΩΡΑ: 11:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/10/2022 ΩΡΑ 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_4-22.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_4-22.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ__ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΑΝΑ_ΔΟΜΗ.pdf

ΕΕΕΣ_PDF.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΛΗΞΗΣ_ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2022 για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21 (ΦΕΚ 5519Β/29-11/21) για την πυροπροστασία και την έκδοση πιστοποιητικού όπου απαιτείται, για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 162499

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/22 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 162499 ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ (Απόφαση ΔΣ ΕΚΚΑ 24η/28-7-22)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 09/06/2022 ΩΡΑ 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/07/2022 ΩΡΑ: 11:00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ

XML ΕΕΕΣ

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2022 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Αττικής του ΕΚΚΑ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Δομών Αττικής του ΕΚΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 03/06/2022 ΩΡΑ 8:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/06/2022 ΩΡΑ 11:00  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΕΕΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1 :

ΨΧΦΥ469Η2Α-ΛΑΥ-ΑΔΑ_ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_ΝΟ1.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων Αττικής του ΕΚΚΑ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων Αττικής του ΕΚΚΑμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 157538

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/03/22 ΩΡΑ 08:00

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/03/22 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 05/04/22 ΩΡΑ 11:00

 

ΕΕΕΣ_PDF.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_1-22.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_1-22.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ_ΕΚΚΑ_ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΚΑΙ_ΧΡΟΝΟΥ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_ΣΤΙΣ_ΔΟΜΕΣ_ΑΝΑ_ΕΒΔΟΜΑΔΑ__ΜΗΝΑ.pdf

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

«Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής – ψηφιακής εφαρμογής και δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου»

«Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικής – ψηφιακής εφαρμογής και δέκα (10) μηχανημάτων σήμανσης τήρησης του ωραρίου»

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 11/01/2022 και ώρα 13:00

 

ΑΔΑ_-ΑΔΑΜ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ__ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ_ΣΗΜΑΝΣΗΣ_ΤΗΡΗΣΗΣ_ΩΡΑΡΙΟΥ.pdf

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Νάγια Τσίπρα

Τηλ. Επικοινωνίας : 2132039722

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας