ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ypourgeio

facebook 1 facebook 1facebook 1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του υποέργου 10 «Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»  CPV 79571000-7.

file805.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), για ένα (1) έτος.

ΑΔΑΜ_ΠΡΟΣΚΛ._DPO.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, απολύμανσης, σκοροκτωνίας,
μυοκτονίας & φιδοαπώθησης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΕΚΚΑ στην Αττική και του ΕΚΚΑ στην Θεσσαλονίκη.
CPV: 90900000-6.
 
 
 
 
 
 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την ασφάλιση πέντε επιβατικών οχημάτων MATRIX και ενός φορτηγού FORD, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή».

991Ρ469Η2Α-ΤΚΟ1.pdf

ΑΔΕΙΕΣ_ΟΧΗΜpdf.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση του ανελκυστήρα του ΕΚΚΑ στη Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια»  CPV 50750000-7.

ΩΝΠΧ469Η2Α-7Η5_ΑΔΑ_ΠΡΣΚ.ΑΝΕΛ.ΘΕΣΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚ._ΠΡΟΣΦ._ΑΝΕΛ._ΘΕΣΣ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση των ανελκυστήρων του Ε.Κ.Κ.Α. στην Αττική, για δύο χρόνια» CPV 50750000-7.

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_PROC_DPO.pdf

ΕΝΤΥΠ_ΟΙΚ._ΠΡΟΣΦ._ΑΝΕΛ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του σε Αττική και Θεσσαλονίκη» CPV 33700000-7 και 39830000-9.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒ._ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΕΝΤ.ΟΙΚ.ΠΡΣΦ.ΕΙΔΗ_ΚΑΘ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του ΕΚΚΑ και των δομών του στην Αττική» CPV 30197643-5.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΒ._ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ._ΦΩΤ._ΧΑΡΤΙ.odt

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), για ένα (1) έτος»

ΑΔΑ-ΑΔΑΜ_PROC_DPO.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έντυπου υλικού για την υλοποίηση του
υποέργου 10 « ́Έξοδα αποστολής έντυπου υλικού»  CPV 79571000-7.

ΑΔΑ-PROC_ΤΑΧΜ.ΕΛΤΑ.pdf

 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ. 2132039725

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας