Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

_προστασία
Κατηγορία
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ημερομηνία
2022-11-20 00:00

Η στήριξη των παιδιών από τα πρώτα τους βήματα έχει ύψιστη σημασία για την οικοδόμηση μιας ισότιμης, συμπεριληπτικής, ανταγωνιστικής και δίκαιης κοινωνίας. Αντίθετα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διαγενεακή μεταβίβασή του θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή και συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος για το κράτος πρόνοιας, υπονομεύοντας την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα. Η ισότιμη πρόσβαση των παιδιών που έχουν ανάγκη σε βασικές υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό μέσο για την πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.
Σε εφαρμογή της Σύστασης ΕΕ 2021/1004 για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι «κάθε παιδί στην Ευρώπη, που διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, θα έχει πρόσβαση στις πλέον βασικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση» εκπονήθηκε και κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί.

Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για το Παιδί ορίστηκε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (E.K.K.Α), με το άρθρο 53 ν.4837/2021 ΦΕΚ Α 178/1.10.2021. Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή της Εγγύησης για το Παιδί είναι: η εκπόνηση και κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύστασης ΕΕ 2021/1004 και του Σχεδίου Δράσης, καθώς και η παρακολούθηση, η εποπτεία και η αξιολόγηση των δράσεων, οι οποίες ενσωματώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συνεκτική προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, επικεντρωμένη στα παιδιά.

 

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 2022-11-20 00:00

Υποστήριξη από iCagenda