Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. ΕΤΟΥΣ 2022

Το ΕΚΚΑ με την υποστήριξη της UNICEF εκδίδει τα επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία  σχετικά με την κατάσταση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη χώρα βασισμένα στα αιτήματα στέγασης που δέχεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης Ασυνόδευτων Ανηλίκων.  Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα   στα ελληνικά παρακάτω. Τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται στα νέα της σελίδας e-pronoia.gr

 GR_EKKA_dashboard_20220115.pdf

 

Situation update on UAMs in Greece

 

EKKA with the support from UNICEF publishes a bi-weekly updated report  on the situation of Unaccompanied Children in Greece based on accommodation referrals sent to the Service for the Management for Accommodation Requests of Unaccompanied Minors. The report is available below in English. Most recently published reports may also be found in the news section of e-pronoia.gr. 

 

EKKA Dashboard_20220115